Obituaries

Miriam Hasson thumbnail

Miriam Hasson

September 30, 1952 - February 3, 2009

Esta Whitman Bernstein thumbnail

Esta Whitman Bernstein

April 4, 1919 - February 1, 2009

Daniel Magel thumbnail

Daniel Magel

March 12, 1925 - January 30, 2009

Juana Lomboy Pulanco thumbnail

Juana Lomboy Pulanco

March 8, 1922 - January 29, 2009

Lenore B. Gitelson thumbnail

Lenore B. Gitelson

April 6, 1936 - January 28, 2009

Helen Adams Douglas Kraley thumbnail

Helen Adams Douglas Kraley

June 23, 1918 - January 22, 2009

Manuel Renov thumbnail

Manuel Renov

May 5, 1918 - January 21, 2009

Susan Abraham thumbnail

Susan Abraham

May 11, 1943 - January 21, 2009

Abraham S. Jagendorf thumbnail

Abraham S. Jagendorf

September 6, 1919 - January 17, 2009

Thelma L. Hunt thumbnail

Thelma L. Hunt

January 25, 1913 - January 13, 2009